تلفن : 098765543    ایمیل : info@pineportal.com

خدمات شرکت

اهداف از پيش تعيين شده با هدف بسط و گسترش فن آوري در زمينه توليد و ساخت نوين ساختمان به صورت كنسرسيوم با شركتها و كارخانجات مختلف 

محصولات

اهداف از پيش تعيين شده با هدف بسط و گسترش فن آوري در زمينه توليد و ساخت نوين ساختمان به صورت كنسرسيوم با شركتها و كارخانجات مختلف 

گسترش فن آوري

اهداف از پيش تعيين شده با هدف بسط و گسترش فن آوري در زمينه توليد و ساخت نوين ساختمان به صورت كنسرسيوم با شركتها و كارخانجات مختلف 

شركتها و كارخانجات

اهداف از پيش تعيين شده با هدف بسط و گسترش فن آوري در زمينه توليد و ساخت نوين ساختمان به صورت كنسرسيوم با شركتها و كارخانجات مختلف 

به وب سایت ما خوش آمدید

پذيرش نقش و مسئوليت‌‌ در پروژه‌ها
استفاده از آخرين استانداردها، بهره گيري از تكنولوژي نوين، ارائه ابتكارات سازنده و خلاق، بهره گيري از دانش و تجارب متخصصين و كارشناسان از جمله اهداف اصلي شركت بوده كه در طي اين مدت تحقق يافته است. بهره گیری از حداكثر منابع داخلی کشور، باور داشتن به خلاقيت و توانائي مهندسين و كارشناسان ايراني كه توانسته اند، پيش ساخته نمودن قطعات بتني، استفاده از تجهيزات و ماشين آلات ساخته شده است.

شرکت مشاوره مدیریت

بهره گیری از حداكثر منابع داخلی کشور، باور داشتن به خلاقيت و توانائي مهندسين و كارشناسان ايراني كه توانسته اند، ابتکاراتی همچون پيش ساخته نمودن قطعات بتني، استفاده از تجهيزات و ماشين آلات ساخته شده توسط مهندسين ایرانی، كيفيت و عمر مفيد در طول بهره برداری پروژه، را بالا برده و در هزينه و زمان صرفه جویی نموده و بومي سازي تكنولوژي در صنعت ساخت را پدید آورند

شرکت مشاوره مدیریت

بهره گیری از حداكثر منابع داخلی کشور، باور داشتن به خلاقيت و توانائي مهندسين و كارشناسان ايراني كه توانسته اند، ابتکاراتی همچون پيش ساخته نمودن قطعات بتني، استفاده از تجهيزات و ماشين آلات ساخته شده توسط مهندسين ایرانی، كيفيت و عمر مفيد در طول بهره برداری پروژه، را بالا برده و در هزينه و زمان صرفه جویی نموده و بومي سازي تكنولوژي در صنعت ساخت را پدید آورند

يكي از مشكل‌هاي پيش‌روي پروژه‌هاي مشاوره مديريت در سازمان‌ها، عدم درك «فرايند تحول» است
بهره گیری از حداكثر منابع داخلی کشور، باور داشتن به خلاقيت و توانائي مهندسين و كارشناسان ايراني كه توانسته اند، ابتکاراتی همچون پيش ساخته نمودن قطعات بتني، استفاده از تجهيزات و ماشين آلات ساخته شده توسط مهندسين ایرانی، كيفيت و عمر مفيد در طول بهره برداری پروژه، را بالا برده و در هزينه و زمان صرفه جویی نموده و بومي سازي تكنولوژي در صنعت ساخت را پدید آورند

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به شرکت کاج می باشد